משפט יומי 9 בספטמבר

היו מצבים שבהם נעמוד בפני החלטה חשובה, ונרצה לדעת מה רצונו של הכוח העליון שלנו. ייתכן שמאמננו או חברינו באו.איי. יציעו שנתפלל בנוגע לכך, ונבקש מאלוהים שיגביר את רצוננו לנקוט בפעולה אם אנו אמורים לנקוט בה, או שיפחית את רצוננו לכך, אם איננו אמורים לנקוט בה."

–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 78
התפילה הפשוטה הזאת עזרה לי להחליט בהזדמנויות רבות, למן הצורך לבחור אוכל ועד לקבלת החלטות משנות-חיים. לפני או.איי. הייתי מורטת לי את השערות – ואת העצבים – בגלל צורך להחליט ולוּ גם בקשר לדבר הקל ביותר, מפני שחשבתי שעליי למצוא את האפשרות המושלמת שתביא לתוצאות שרציתי בהן. כול הדאגה והלחץ האלה סיפקו לי תירוץ מצוין לאכול אכילת-יתר, אבל מעולם לא עזרו לי לקבל החלטה נבונה.
אולם בצעד שלוש אני מוסרת את רצוני ואת חיי לידי אלוהים כפי שאני מבינה אותו, וזה כולל גם את ההחלטות שלי ואת תוצאותיהן. כיום, כשאני ניצבת מול הצורך להחליט, אני יכולה לעשות פסק-זמן כדי לברר מהו רצונו של הכוח העליון שלי בשבילי, ולסמוך על כך שהתשובה תבוא, אם אהיה פתוחה להקשיב.