משפט יומי 4 בספטמבר

"הכוח העליון שלנו הוא מקור העזרה היחיד שתמיד עומד לרשותנו, תמיד חזק מספיק להרים אותנו, ולהציב את רגלינו על מסלול החיים."

–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 79
אכילה בבולמוס, פנייה לאחרים בבקשת נחמה והתנהגויות של התמכרות, אלה היו אופני ההתמודדות שלי עם החיים לפני או.איי. כעת אני מרגישה ביטחון בזכות העובדה שאני סומכת על אלוהים והוא נמצא איתי עשרים-וארבע שעות ביממה, בכל מצב, כדי להדריך אותי באהבה ולהוביל אותי בחיים. היכולת לשמור על ההימנעות בזמן שבו הייתי חסרת-בית, שרויה בכאב של נפילה רגשית ובפחד עקב מצב כספי רעוע, מהווה עבורי הוכחה לקיומו של כוח גדול ממני.
תפילה ומדיטציה מדי יום ביומו מאפשרים לי מגע ישיר ומודע עם מקור המַרפֵא והכוח. כאשר הרצון-העצמי משתולל, או שפגמי האופי מרימים את הראש, אני בוטחת בכוח העליון שלי שיוביל אותי בחזרה לדרך של חיים בשפיות. בהחלמה אני נהנית מיחסים קרובים עם אלוהים; מחברים רוחניים; מהמשפחה; מהחברותא של או.איי.; ומבית מגונן ובטוח. אני אסירת-תודה על כך שנטשתי את האובססיה לאוכל ואת ההתנהגויות המזיקות לי. כיום, כאשר הכוח העליון שלי מדריך את חיי, השימחה שיכולתי רק להעלות בדמיון בעבר, היא מנת-חלקי.