משפט יומי 244

הקשבה לקול הפנימי פרושה חיבור רוחני.

 

לא פעם, בפגישות אנו שומעים את המשפט "להקשיב לקול הפנימי שלנו", לקול זה  יש שמות  נוספים כמו : "אינטואיציה" או  "האני הפנימי".

אם אנו מקשיבים, אנו שומעים רמזים מהקול הפנימי. לעיתים הם מעודדים אותנו לעשות איזה מעשה קטן של חסד ואהבה. לפעמים הם דוחפים אותנו לעשות משהו קשה, כדי לתקן עוול או כדי להתנצל על טעות.

חיבור זה נעשה מדי יום בעשותנו את צעד אחד עשרה "ניסינו בדרך של תפילה ומדיטציה לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים – כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאתנו ומבקשים את הכוח לבצע זאת",  אנו מתפללים לנכונות להישמע לרמזים של הקול הפנימי שלנו להתחבר אל ה"אני הפנימי" שלנו  ולמצוא תשובות לאתגרי החיים הנצבים יום יום בחיינו.

לפעמים אנו בוחרים להקשיב ולפעול על פי הקול החרישי הזה המכוון את חיינו ומשפר את חיינו.  ולפעמים אנו בוחרים להתעלם ממנו מתוך הפגמים של נוחות, פחד ואגו.

הרמזים הללו מיועדים לצמיחה שלנו,  דרך עבודה יומית רציפה של  12 הצעדים, הכוח העליון שלנו מוביל אותנו לעשות דברים רבים שהיינו מעדיפים להתחמק מלעשות, אך הם מבטיחים את ההחלמה שלנו יום ביומו .