משפט יומי 243

"החשיבה הטובה ביותר שלי הכניסה אותי לצרות. יכולתי 'לבנות' במחשבותיי חיים שיתאימו לי; הבעיה היחידה הייתה שזה לא עבד."
–    להיום ע' 298

כדי להחלים, היה עליי להרפות מן החשיבה, ולעבור לאמונה. פירוש הדבר היה לוותר על הביטחון (הטענה, שחשיבה בשחור-לבן פועלת, כביכול) ועל צפייה מראש של דברים (כאילו אפשרי לדעת מה צופן העתיד).

פירוש הדבר היה, להיכנס לעולם השופע-סכנות של הבלתי-ידוע, לממלכת הרוחניות, ששם אין כל ערבויות למה שיקרה. מפחיד? אתם יכולים להאמין בזה. מתגמל? אני מאמין בזה.