משפט יומי 239

"אלה הדבקים במשקל-היתר שלהם, אשר אינם מסוגלים ליישם את האמיתות הדתיות שלהם, הם אגנוסטים באשר ליישום בכלל."
–    מדריך לשנים-עשר הצעדים עבורך ועבור המאמן שלך, ע' 6

במשך השנים הייתי נופלת מדי זמן-מה, ואף פעם לא ראיתי בכך דחייה את הכוח העליון שלי. אבל זה היה פירוש הדבר. בכך אמרתי לכוח העליון שלי שאני מאמינה יותר באוכל מאשר בו. היה קל יותר להטביע את פחדיי באוכל, מאשר לתת אמון בכוח העליון שלי, שיעזור לי לעבור אותם. היה קל יותר להאמין, שאלוהים עסוק מדי מכדי שיהיה לו אכפת מה אני אוכלת, מאשר להאמין שהוא מתאבל על כל נגיסה מיותרת שלי.

יום אחד הבנתי את חוסר האמונה שלי בשעה שהסתכלתי לתוך הצלחת שלי, והרגשתי פחד ופניקה מעיקים. לא היה שם מספיק אוכל! אז הסתבר לי הספק שהטלתי בכוח העליון שלי. איך יכולתי להאמין, שהוא יניח לי לסבול רעב – רעב של הנשמה, של הנפש ושל הגוף? מאז אני מפקידה את האוכל שלי ואת האמונה שלי בידי אלוהים, והאויב הוותיק שלי, המחלה, הולך ונחלש מדי יום ביומו.