משפט יומי 20 באוגוסט

"ההימנעות היא חבל-ארץ שאת יופיו והרבגוניות שבו לא יכולתי לתאר לעצמי [אפילו] בחלומות המפנקים ביותר."
–    להיום, ע' 71

כשאני בהימנעות, אני מרגישה לפעמים דברים בלתי-נעימים, אבל אני מסוגלת לשאת אותם ללא אכילה מופרזת.  כמו כן אני מקיימת את ההתחייבויות שלי ברוב הזמן; מעניין לציין שגיליתי שאינני מתחייבת לדברים רבים שאין ברצוני לקיים. אבל לא משנה אם הרגשות שלי נוטים למעלה או למטה, ואם המחויבויות שלי נעימות או לא, אני נוכחת בשבילן.
כשאני אוכלת בכפייתיות, אינני נוכחת בשביל או בתוך החיים, שאני מתנהלת בהם באופן סביל. כשאני בהימנעות, אני נוכחת עבור ובתוך החיים שאני חיה באופן פעיל. הנוף מגוון. פני השטח מהווים אתגר. הצבעים שופעים הוד. תודה לך, הכוח העליון, על מתנה גדולה בהרבה מן ההימנעות – מתת החיים.