משפט יומי 221

אלה מאיתנו החיים תוכנית זו, אינם רק נושאי המסר; אנו בעצמנו המסר."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר  אנונימיים, ע' 86

אינני עובדת בתוכנית, בלבד; אני חיה אותה. פירוש הדבר הוא שאני מנסה לשלב את כל שנים-עשר הצעדים בחיי היומיום שלי. אחרי שהתאמנתי במשך שנים רבות, האימון הפך להרגל. ככל שהדבר הופך להרגל, כך קל יותר לחיות את התוכנית.

היא הופכת לחלק מטבענו; אינני צריכה לחשוב על כך. פירושו של דבר הוא, שאני מהווה התגלמות של בשורת ההחלמה לאלה שעדיין סובלים. אני חיה את התוכנית הזאת למען עצמי, למען שלוות רוחי, ולמען שפיות-דעתי. העובדה שאני התגלמות של הבשורה לאחרים היא מתנת האל. אני דוגמה לכך ש"המשיכו לבוא" פועל!