משפט יומי 216

"היינו מוכנים לחלוטין שאלוהים יסיר מעלינו את פגמי-האופי הללו."
–    צעד שש

צעד שש במהותו עוסק בשינוי. זה מזכיר לי יד שבורה שקובעה בצורה לא נכונה, שהיא עדיין פגועה ולמעשה חסרת-תועלת. מנתח טוב יכול לשבור את היד הזאת שוב, בזהירות, ולקבע אותה מחדש כדי שתפעל באופן מושלם. אולם ניתוח שכזה יכול להיות מכאיב מאוד, ועלולים להידרש חודשים רבים כדי להתרפא.

צעד שש מציע לסלק את ההרגלים ההרסניים הנושנים. אחד מן ההרגלים הקודמים שלי היה לאכול את "מה שנדבק אליי". כמו כן חוויתי טלטלות רגשיות דרמטיות.
נדרשו לי שנים רבות לשנות הרגלי אכילה נושנים ותגובות רגשיות. אולם הכוח העליון שלי היה אותו מנתח מיומן, והוא נעזר בחברים באכלני-יתר אנונימיים. אף כי התהליך היה מכאיב לעתים קרובות, התוצאה שלו הייתה חיים מועילים ומאושרים. למדתי שכאשר הכאב שאני חשה במקום שבו אני נמצאת, גדול מן הפחד שלי מפני המקום שאליו אני הולכת, אז אני מקבלת את השינוי בברכה.