משפט יומי 212

"נפילה איננה דבר בלתי-נמנע."
–    תכנון אכילה

הייתה לי היסטוריה ארוכה של נפילות, עד שהמאמנת שלי אמרה: "אם שום דבר לא משתנה, שום דבר לא משתנה." פירוש הדבר שינוי קיצוני בכל תחום בחיי – יום אחד בכל פעם. חיי היו רוויים בהרגלים רעים. מי שרוצה להיפטר מהרגלים רעים, נזקק להרבה תפילות ולנכונות. בהתחלה, להמשיך ללכת הלאה כשאני עוברת ליד מסעדה או חנות מכולת, דרש ממני כל שמץ של נכונות שהייתי מסוגלת לגייס.

אבל בכל פעם שאני מצליחה, זה נעשה קל יותר בפעם הבאה.
רק להיום, אני מסוגלת לעשות זאת. כל כוח היקום מצוי מאחורי כל תפילה, בכל ניסיון לעשות דברים בצורה קצת טובה יותר היום מאשר אתמול. זהו באמת יום חדש. כעת אני יודעת מה פועל ומה לא. אני יכולה, להיום, לגלות נדיבות כלפי עצמי וכלפי גופי. אני יכולה להיות החברה הטובה ביותר של עצמי. גם אם אני צועדת בצעדי תינוק לכיוון החלומות שלי, בסופו של דבר אגשים אותם.