משפט יומי 210

"..

. סוף סוף אנחנו חופשיים."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 42
כשאני רוכבת על אופניי, אני רואה את המגדל של בית-הסוהר של המדינה מרחוק. זה מזכיר לי את החופש שרכשתי לי מהכלא של אכילת-היתר הכפייתית. אני אסירת-תודה על כך שאני בהחלמה, אבל נותנת את דעתי על כך, שהמחלה תמיד נמצאת באופק. או.איי. היא תוכנית רוחנית. פירושו של דבר הוא לחיות חיים רוחניים.

ההחלמה באה ונשארת על ידי כך שאנו שומרים אמונים לכניעה, לתפילה ולמדיטציה באופן יומיומי. כל יום ויום אני צריכה לחדש את ההתחייבות שלי להימנעות, לחיות על פי שנים-עשר הצעדים, ולקיים את תוכנית האוכל שלי. רק אם אעשה זאת, אוכל להיות בטוחה שאכילת-היתר הכפייתית תמשיך להישאר רחוקה ממני.