משפט יומי 207

"המחויבות שלכם להימנעות מאכילת-יתר כפייתית היא הדבר החשוב ביותר בחייכם, ללא יוצא-מן-הכלל!"
–    לפני שתנגוס את הנגיסה הכפייתית הראשונה, זכור…

את הפיסקה הראשונה של העלון הזה נהגתי לקרוא מדי בוקר, כדי להזכיר לעצמי את סדרי-העדיפויות שלי. ההימנעות חשובה יותר מכול דבר אחר. אני מיישמת את הדבר בכל התחומים. ההימנעות נמצאת בדרגת עדיפות גבוהה יותר מאשר המשפחה שלי. בלעדיה, אני ממילא לא מועילה למשפחה שלי. ההימנעות נמצאת בדרגת עדיפות גבוהה יותר מאשר עבודתי. אם אינני בהימנעות, העבודה שלי לא תתנהל בצורה טובה כל-כך.

אני יכולה להרוויח את כל הכסף שאני רוצה, אבל אם אינני בהימנעות, לעולם לא איהנה ממנו. ההימנעות עוזרת לי להישאר בהווה. אני מצליחה לפתח בצורה טובה יותר את היחסים עם הכוח העליון שלי, וזאת המהות של או.איי.