משפט יומי 206

"יש לנו מה שאנו צריכים בכל עת שנהיה מוכנים לוותר על הרצון-העצמי ולבקש בענווה עזרה."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 21

זהו, ככל הנראה, המפתח לתוכנית ולחיים: להיות מסוגלת לוותר על הרצון-העצמי, ולפנות לכוח גדול ממני לעזרה. נדרשו לי שנים רבות בתוכנית, עד שהרגשתי שכך זה פועל. הרצון- העצמי תמיד נראה לי כמקור אנרגיה חשוב. אולם לא ראיתי, כיצד סוג זה של אנרגיה מניב חוסר-מנוח.

אני מוצאת הרבה יותר שלווה בכך שאני עושה את הדברים שהכוח העליון שלי רוצה שאעשה. ולהפתעתי, אין פירוש הדבר שהדברים אינם מתבצעים. אני עדיין מכבסת, יש לי משרה, אני מבשלת ארוחה בריאה. רק הלך-הרוח הוא שהשתנה.