משפט יומי 204

"שחרור זה קרה לרבים מאיתנו כשעשינו את צעד שלוש, והעברנו את הבעיה כולה לכוח העליון שלנו."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 1
6

הצעד השנים-עשר של אכלני-יתר אנונימיים מדבר על התכונות שאנו רוכשים כתוצאה מעבודת שנים-עשר הצעדים, אבל המילה חופש מופיעה כל-כך הרבה פעמים בספרות שלנו כולה, עד שהתחלתי לחשוב על השחרור מן המחלה שלי, שאותו הרווחתי על ידי כך שעבדתי בצעדים של אכלני-יתר אנונימיים:

אחת:         חופש מן האובססיה של האוכל
שתיים:     חופש מאי-השפיות ומחוסר-התקווה
שלוש:          חופש מן השעבוד של האני
ארבע:         חופש מחוסר-הכנות
חמש:         חופש מבידוד
שש:           חופש מניהול העניינים כל הזמן
שבע:         חופש מלסמוך על עצמי בלבד
שמונה:         חופש מאשמה
תשע:          חופש מן הפחד מפני אנשים
עשר:         חופש משאננות
אחת-עשרה:    חופש מן הבדידות
שתים-עשרה:     חופש מחוסר-מטרה