משפט יומי 193

"והאמת הזאת – ההבטחה להחלמה עבורנו – מצויה בכל פגישת או.איי. כשאנחנו מחזיקים ידיים, מתפללים יחד, ומעודדים זה את זה בשמחה ובאהבה: שובו וחיזרו!"
–    "אכלני יתר אנונימיים, מהדורה שנייה, ע' 20

"שובו וחיזרו!" אנו אומרים זאת בסופה של כל פגישה. אבל כששמעתי את המילים הללו בדרך חדשה, עזר לי הדבר לחזור מנפילה ארוכה ומכאיבה. נאבקתי כה קשה לקבל את ההימנעות שלי בחזרה, לשבור את הבדידות שלי, לשוב ולפתח מערכת-יחסים עם הכוח העליון שלי.

אבל תמיד דומה היה שאני שבה ונופלת ללפיתת ציפורניה של המחלה. ואז, יום אחד, שמעתי: "שובו וחיזרו!" והחלטתי לעשות בדיוק את זה. כאשר מעדתי והתרחקתי מן ההימנעות שלי, הייתי נחושה בדעתי "לשוב ולחזור" אליה. כאשר הפסקתי לדבר עם הכוח העליון שלי, הייתי נחושה בדעתי "לשוב ולחזור" אליו. כאשר נוכחתי לדעת שאינני משתמשת בכלים, או לא מנסה לעבוד בצעדים, החלטתי "לשוב ולחזור" אליהם. אין זה קל "לשוב ולחזור" אל העקרונות של תוכניתנו כאשר המחלה מלחשת באוזננו שאין לנו תקווה. אולם ההחלטה "לשוב ולחזור" הובילה אותי אל מחוץ לייאוש ובחזרה לתוך אור ההחלמה. תמשיכו לחזור – זה פועל!