משפט יומי 188

"הכניעה היא מהותו של צעד שבע… אנו מבקשים בו להסיר מאיתנו את החסרונות שלנו, לא את אלה של האנשים אשר פגעו בנו."
–    מדריך לשנים-עשר הצעדים, בשבילך ובשביל המאמן שלך      ע' 11

כמה פעמים האשמתי אחרים באכילת-היתר שלי? זה נראה כל-כך אמיתי, להגיד שהוריי הכריחו אותי לאכול בכפייתיות. הסיפור שלי שכלל אי-התאמה, פחד ובושה, היה לכאורה תוצאה של חסר באהבה "אמיתית". לא הייתי צריכה להילחם נגד בעיות נפשיות, אילו רק "הם" היו שונים.

לפני שעשיתי באמת את צעד שבע, בחרתי לי להתבצר בחשיבה מרוכזת בעצמי. הנכונות להיעשות ענווה ולהניח לאלוהים להסיר את הפגמים שלי, היא שגרמה להבדל. שלווה היא חלופה נהדרת שמקבלים בתמורה כשמוותרים על ההאשמה.