משפט יומי 187

"לא תדע שחיית, עד שלא תחיה באופן הזה."
–    מעבר לחלומות הפרועים ביותר שלנו, ע' 28

אילו מישהו היה אומר לי, שש שנים לפני שבאתי לאו.איי., שאני עתידה לעלות במשקל יותר מכפליים, אהיה אחוזת פחדים ונתונה בדיכאון, ואאבד כל מה שהיה יקר לי, הייתי אומרת שזהו דבר בלתי-אפשרי. אילו מישהו היה אומר לי, בפגישת או.איי.

הראשונה שלי, שתוך פחות משש שנים אוכל מאכלים בריאים בכמויות בריאות בזמנים בריאים, שיהיה לי משקל גוף נורמלי, שאהיה משוחררת מפחד ומייאוש, ושאהיה אדם חדש לחלוטין עם חיים חדשים לחלוטין, הייתי אומרת שזה דבר בלתי-אפשרי.
אנשים רבים מסתפקים ב"בסדר". הם פשוט עוברים כל יום, ותכופות חושבים במונחים של בעיות, לא של פתרונות. אנו בני-המזל. מצאנו פיתרונות, שעמדו במבחן הזמן, לכל צרה שהחיים עלולים להמיט עלינו. גילינו את מה שהספר הגדול מכנה "מערכת לחיים שבאמת פועלת". היא מביאה לנו הימנעות – מאושרת, שמחה ומשוחררת, וכה הרבה נוסף לכך. איננו צריכים להסתפק במועט, מפני שמובטח לנו שכל הבטחה והבטחה שבספר הגדול תתגשם!