משפט יומי 16 במאי

"יום אחד בכל פעם."
–    סיסמה בתוכנית

כשאני מתייחסת לכל יום כמות שהוא, חיי הרבה יותר פשוטים מאשר היו לפני או.איי. הדבר מונע בזבוז של זמן יקר על התבוננות לאחור או לפנים. היום הוא כל מה שבאמת יש לי. משימה גדולה לפניי, להפוך כל רגע לחשוב. אם, בעזרתו של הכוח העליון שלי, אעשה זאת כראוי, לא יהיה לי פנאי להשלכות-סרק או לחרטות חסרות-טעם.

אין בכך כדי לומר שאסור לי להסתכל לאחור או קדימה אף פעם, אלא שהיום שלי אינו מתרכז בעבר או בעתיד. אפשר לבצע דברים כה רבים ברגע אחד, בשעה אחת, ביום אחד בכל פעם. אני מנסה להתמודד עם משימה אחת בכל פעם, ולא עם שש-עשרה כפי שנהגתי לעשות. גישה זו מעניקה לי את החופש להתמודד עם בעיות גדולות או קטנות, עם עבודות גדולות או קטנות, עם הנאות גדולות או קטנות, מבלי להסתבך כל-כולי ב"מה יהיה אם" או ב"אולי" או ב"אילו רק הייתי". יום אחד בכל פעם, החיים שלי – הרוחניים, הרגשיים, והגופניים – מתנהלים למישרין, ולא משנה מה מתרחש.