משפט יומי 174

" אנו מבטאים את שאיפתנו להפוך ליעילים יותר כשנשרת ונעזור לאחרים כאשר הפגמים שלנו יהפכו למעלות."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 52

קראתי את צעד שבע פעמים רבות, אבל את החלק הזה החמצתי: החסרונות שלי יהפכו ליתרונות. לעתים קרובות שמעתי שפגמי האופי שלי היו אינסטינקטים בריאים שהתעוותו, אבל זה לא ממש נקלט אצלי. אם הם התחילו בתור יתרונות, מדוע אם כן שאלוהים לא ירצה להמיר אותם בחזרה? הידיעה שאני עתידה להיעשות לאדם שהעמדתי פנים שאני, מילאה אותי שלווה. אני כבר לא צריכה לנסות להיות "טובה". אלוהים עושה זאת במקומי.
פגמי האופי שלי צפים ועולים מדי יום ביומו. אני נהנית לחשוב שאלוהים משנה את מהותם – לא כדי להלל אותי, אלא כדי לעשות את רצונו.

צעד שבע מניח את התשתית לעבודה ביתר הצעדים. כשאני עובדת עם מאומנים על צעד שבע, אני מבקשת מהם למנות את פגמי האופי הבולטים ביותר שלהם. ואז, יחד, אנו מונים את היתרונות שאלוהים יעשה מהם. הדבר הפך לקטע בעבודת הצעדים שמופלא בעיניי. אם מניית פגמי האופי שלילית מדי, הרי שהסתכלות על הצד החיובי –צד היתרונות – נותנת לנו תקווה.