משפט יומי 177

"נוכחנו שאנו יכולים להתנהג כאילו'."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 11

כשהייתי חדשה בתוכנית, התקשיתי לפעמים לקבל כל מה שהיה לה להציע. ואז נאמר לי "לעשות כאילו" אני אכן מאמינה במה שהתקשיתי להשלים איתו. היו פעמים שאפילו את זה לא יכולתי לעשות, והייתי מתפללת לנכונות להיות מסוגלת "לעשות כאילו". כשלמדתי לעשות זאת, הייתי מסוגלת לפתוח את מוחי לרעיונות חדשים.

בסופו של דבר יכולתי להפסיק להעמיד פנים, ולהאמין באמת. אם נפתח את מוחותינו ואת לבותינו, נוכל להתחיל בתהליך ההבראה שיביא לנו את השלווה שכולנו ראויים לה.