משפט יומי 171

"יהיו מצבים שבהם נעמוד בפני החלטה חשובה, ונרצה לדעת מה רצונו של הכוח העליון שלנו. ייתכן שמאמננו או חברינו מאו.איי. יציעו שנתפלל בנוגע לכך, ונבקש מאלוהים שיגביר את רצוננו לנקוט בפעולה אם אנו אמורים לנקוט בה, או שיפחית את רצוננו, אם איננו אמורים לנקוט בה."
–     שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 78

האמנתי שאם ארצה משהו מספיק חזק, אז החיים יהיו מושלמים. אכילה בולמוסית עזרה לי להיאחז באשליה שאני בשליטה. בסופו של דבר, הכאב מן האכילה הפך להיות בלתי-נסבל, עוד יותר מהתמודדות עם המציאות. האהבה שאינה-תלויה-בדבר מן הכוח העליון שלי ומאו.איי., העניקה לי את האומץ להשלים עם האמת ולהשתנות.

אני עדיין מבולבלת לפעמים, כשעליי לקבל החלטה. אני מנסה לשקוע בהרהורים ולבקש הנחיה מאלוהים. הבקשה מאלוהים, לחזק או להחליש את השאיפה, הייתה נקודת-מפנה באופן התפילה שלי. קודם לכן נהגתי לומר לאלוהים מה אני רוצה. כיום, אני מנסה להתפלל ולבקש מה שאני צריכה, וסומכת על אלוהים שיטפל בכל היתר.