משפט יומי 170

"אני מתבוננת בעבר כדי להבין את עצמי, וכדי להשאיר אותו מאחוריי."
להיום, ע' 235

בתור אכלנית-יתר כפייתית, אני מסוג האנשים שגישתם היא הכול-או-לא-כלום. גיליתי שהטוב ביותר הוא לפשט את חיי, לפַנות ככל היותר את מה שיוצר ערבוביה. חיי הם תהליך מתמיד של מיחזוּר. אולם במקרה של מערכות-יחסים וניסיון העבר, בלתי-אפשרי למחוק את התחושות או את הזיכרונות או להתעלם מהם.
כמו כן אני נוטה לרצות לברוח, או לחפש מענה מהיר. בכך שאני נוהגת על פי העקרונות הרוחניים של התוכנית, ומשתמשת בכלי ההחלמה, אני מתייצבת לעומת השדים שלי ועובדת על הפחדים הגדולים ביותר שלי. תהליך חשיפתם, גילוים וההיפטרות מהם הוא הרפתקה מתמשכת. כאשר אני מתנתקת מדעתי לגבי מה שקרה, משלימה עם מה שקרה באמת, ונשארת ברגע הנוכחי, הדבר משמש כדי להזכיר לי שרק הרגע הזה חשוב. ההתנסות היא מה שקורה לי, אבל הדבר החשוב ביותר הוא מה שאני עושה עם ההתנסות הזאת.