משפט יומי 169

"אנו יכולים להתמודד בביטחון עם כל מצב בחיינו, מכיוון שאיננו חייבים להתמודד יותר לבד. יש לנו מה שאנו צריכים בכל עת שנהיה מוכנים לוותר על הרצון-העצמי ולבקש בענווה עזרה."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 2
1

באנו לאו.איי. מתוך ידיעה שיש לנו בעיה עם האוכל, אבל ייתכן שלא הבנו את ההקף של בעיותינו בטיפול בחיים. השימוש בכלים וההקשבה למאמנת שלנו ולאחרים בפגישות, יכולים לסייע לנו לדעת, אלו שינויים עלינו לעשות. העבודה בצעדים עוזרת לנו גם לראות כיצד פחד, שליטה, רחמים-עצמיים ואגוצנטריות חודרים לתוך חיי היומיום שלנו.

הצעדים שלוש ואחת-עשרה מלמדים אותנו למסור את מאורעות היום, ומזכירים לנו כל הזמן, שאין לנו צורך להתמודד עם יום כלשהו לבדנו. התוכנית הזאת פועלת כאשר איננו מנווטים בכוחות עצמנו. הכוח העליון שלנו ואחרים יהיו כאן היום כדי לעזור לנו, אם נניח להם. העתיד אולי נראה מפחיד; העבר אולי מעורר כאב, אבל ההווה יכול להציע לנו מתנות נהדרות שאנו אפילו לא מתארים לעצמנו. אני יכולה להרפות, ולהניח לכוח העליון שלי לעזור לי לעבור את היום הזה.