משפט יומי 165

"לוותר על שליטה משמעו לצמוח: ניסיוני מתרחב, הנאותיי מתעצמות, התועלת שאני מביא לאחרים גדלה, והאופק שלי – כמו עולמו של אלוהים –  הוא בלי גבולות."
–    להיום, ע' 234

בעבר האמנתי שיש רק שלוש דרכים לעשות דבר-מה: הדרך הנכונה, הדרך השגויה, והדרך שלי. ציפיותיי לגבי אנשים אחרים היו, שאם הם יעשו את הדברים בדרך שלי, לא תהיינה לנו בעיות מעין אלה. נהגתי על פי האמונה הזאת וניסיתי לשלוט באנשים ובמצבים.
כיום אני מבינה שכל אדם רואה את העולם עם סכי-עיניים, ומסנן את המידע הנוגד את מערכת האמונות שלו או שלה. די שאזוז במקצת שמאלה או ימינה, וכבר אני משנה את אופן ראייתי את העולם, ואת גישתי לדברים.

האפשרויות הן אינסופיות. מאה אנשים יכולים לראות מצב מסוים במאה אופנים שונים, וכולם עשויים להיות צודקים. כיום אני פתוחה לאפשרות שעולמו של אלוהים וילדיו הם נטולי-גבולות.