משפט יומי 161

"כשאנו עומדים מול האשמה האומרת לנו בצדק: אתה שגית, אנו משתחררים מן הבושה שאומרת, שלא בצדק: 'אתה השגיאה'. "
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 34
האמירה הזאת עזרה לי לגמור את חשבון-הנפש שלי.

אחרי ששיתפתי אדם אחר בטעויות שעשיתי, וקיבלתי עזרה לראות את מעלותיי, התפלאתי להיווכח שחיי נמשכים. בעזרת התוכנית, החברותא של אכלני-יתר אנונימיים והכוח העליון שלי, ההרגשה ששכנה עמוק בתוכי – שיישותי רקובה עד העצם – עזבה אותי לבלי שוב. הצורך להרוס את עצמי באמצעות האוכל נלקח ממני ליום אחד בכל פעם, כשאני ניצבת פנים אל פנים עם הצלקות שהותירה בי המחלה שלי.