משפט יומי 155

"אנו חסרי-אונים בנוגע לכל אחד מפגמי האופי שלנו, כשם שאנו חסרי-אונים בנוגע לאוכל. דרוש כוח גדול מאיתנו כדי להסיר את פגמינו; איננו יכולים לעשות זאת לבד."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 45

במשך זמן רב מאוד חשבתי שאני זאת שאמורה לסלק את פגמי האופי שלי, שאני צריכה לנסות בכל כוחי להיות אדם טוב יותר, להילחם נגד תגובות אינסטינקטיביות, ולהכריח אישיות חדשה להגיח.
נוכחתי לדעת, שהתהליך הרבה יותר עדין. כבר הבחנתי ביתרונות שיש לי כשאני מרשה לכוח העליון שלי לעבוד על בעיית האוכל שלי. המבוכה שהרגשתי לגבי חוסר-השלמות שלי דרבנה אותי להתקרב עוד יותר לכוח העליון שלי.
כאשר הודיתי בחוסר-האונים שלי, וביקשתי עזרה בתפילותיי, זכיתי לתובנות חדשות, לריסון-עצמי לו הייתי זקוקה מאוד, וליכולת לנווט במים סוערים מבלי להשאיר אחריי שובל של זעזועים. התוכנית שלי הפכה למנגנון חי שמדריך אותי כיצד להיות אדם חביב ונגיש יותר, ואפשרה לי להתכונן לבוא לחשבון עם הריסות עברי.