משפט יומי 159

"… מתפללים רק לדעת את רצונו עבורנו, ולכוח לבצע זאת."
–    צעד אחת-עשרה

החלק האחרון הזה של צעד אחת-עשרה, הפך לתשובה הטבעית שלי לבעיות בחיי, בייחוד לאלה אשר קשורות לאדם אחר. דבקתי בו בתור תפילה, בזמן שהיה אחת התקופות הגרועות ביותר של חיי. הביצה הטובענית של ההכחשה תפסה אותי, ואני אפשרתי לבני להמשיך להשתמש בסמים.

בתוך הבלבול והכאב שלי, פניתי לאותן מילים לקבל הנחיה וכוח כדי לעשות את הדבר הנכון. הדפסתי את התפילה הזאת ושמרתי אותה בכליי, כדי להזכיר לי, מה עליי לעשות כשאני רוצה לברוח.
כאשר הייתי יוצרת קשר מודע עם אלוהים באמצעות התפילה הזאת, מחשבתי הייתה מצטללת ומניחה לי להתמקד ברצון אלוהים. השלווה נחה עליי כאשר ידעתי שהוא ייתן לבני ולי את הכוח שאנו זקוקים לו כדי לעשות את רצונו. התפילה הפשוטה הזאת הייתה דרך שבאמצעותה יכולתי לגעת באלוהים ולהתפלל עבור בני ועבור עצמי בעת ובעונה אחת.