משפט יומי 153

"לפני שאני מוסרת בעיה לאלוהים, אני די בטוחה שאלוהים מצפה שאנסה לבצע את חלקי."
–    להיום, ע' 179

לפני שבאתי לאו.איי., ציפיתי כל הזמן שאלוהים ואנשים אחרים יפתרו לי את הבעיות. מעולם לא ניסיתי לעשות מה שביכולתי – את החלק שלי. האמירה הזאת עוזרת לי לזכור, שישנם דברים שאני יכולה לעשות כדי לעזור לעצמי.

היא מזכירה לי לתת אמון ביכולתי לטפל בעצמי. היא מוכיחה לי שאני אחראית לרגשותיי ולמעשיי. אלוהים עדין אך תקיף, בכך שהוא רוצה שקודם כול אעשה כל מה שביכולתי לעשות למען עצמי. לא יכולתי להתמודד עם האוכל בכוחות עצמי, אבל היה עליי להגיע לאו.איי., לפני שאלוהים יכול לעזור לי לגבי האוכל ולגבי ההתנהלות של חיי. מה עוד אוכל לבקש? כעת יש לי כוח עליון אוהב, וחברים שיתמכו בי. אני מודה על כך מעומק לבי.