משפט יומי 150

"כשאנו עושים צעד זה, אנו עושים יותר מאשר לדקלם אירועים מן העבר, שבהם אנו רואים את שגיאותינו… אנו חייבים לבדוק כמה עלו לנו מעשים אלה."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 40

כשאני עושה את צעד חמש, קשה לי מאוד לדון בגמולים ובעלויות של פגמי האופי שלי. כשאני מודה בפני מישהו חיצוני בעובדה שאומנם היה גמול, ולוּ רק קטן, למרבית הדברים שעשיתי – הדבר עוזר לי. אולם כשאני סוקרת את הגמולים הללו, אני רואה עד כמה היו דלים בהשוואה לעלויות שלהם כיום.

אני זוכה לשמוע את עצמי מודה בכך שהגמול לא היה כדאי, בהתחשב בכאב. כשאני שומעת את עצמי אומרת את הדבר בקול, אני יודעת שעשיתי כברת דרך ארוכה לקראת ההשלמה עם כך שזו האמת שלי.