משפט יומי 147

"רק להישאר בהימנעות  – אם זה כל מה שאני יכולה לעשות היום – זו הושטת יד להחלמה."
–    להיום, ע' 167

רק אחרי שספגתי כישלונות חוזרים ונשנים למדתי, שאני זקוקה לכשירות רוחנית כדי להיות בהימנעות. שני אלה שזורים זה בזה כמו הביצה והתרנגולת. אי אפשר לקבל אחת ללא רעותה. כשאני מבחינה בנימה שלילית בתוכי, אני משתהה לבדוק מה מתרחש; אחר-כך אני עושה פעולה חיובית כלשהי, גם אם זה רק לנוח.

בכל פעם שיש לי כמיהה, או כשאני מרגישה דחף שעלול להרחיק אותי מאורח החיים ההימנעותי שלי, אני אומרת ברכות 'לא' לעצמי, כמו אם המרחיקה את הפעוט שלה מתחום הסכנה. האם הזאת לא גידלה אותי. או.איי. היא שזרעה את הזרע של האם הזאת בלבי. רק אני יכולה לעשות את הצעד הראשון כדי להתרחק מן האוכל ולהתקרב אל הכוח העליון שלי וכלי ההחלמה, כדי לצלוח איכשהו את הרגעים, השעות, או אפילו הימים, של כמיהה ושליליות. אני פונה מהם והלאה, לכיוון הכלים ואהבת האלוהים.