משפט יומי 145

"התוכנית הזאת איננה משהו שעושים באקראי. זוהי התחייבות יומיומית. ההימנעות פועלת נגד השומן שלמטה, ושנים-עשר הצעדים פועלים נגד השומן שלמעלה – בראש."
–    אכלני-יתר אנונימיים, מהדורה ראשונה, ע' 150

כאשר עונת החגים מתקרבת, המחלה שלי רוצה לפעמים לשכנע אותי שאפשר לעשות הפסקה מן המשמעת שלי לגבי ההתחייבות לתוכנית הזאת.

בתקופה זו עליי לזכור שעדיין יש לי "שומן בראש". ההחלמה היא תהליך של יום אחד בכל פעם, הדורש זמן כדי לנקות את עיי-החורבות של העבר. אני יכולה לעשות זאת בצורה הטובה ביותר על ידי כך שאוסיף יותר זמן מדיטציה, יותר פגישות, ויותר מתן שירות, במקום להוסיף זמן לבטלה.