משפט יומי 144

בצעד שלוש למדנו אמונה, כאשר קיבלנו את ההחלטה החשובה ביותר בחיינו, ההחלטה לבטוח באלוהים – כפי שאנו מבינים אותו – ולמסור לו את רצוננו וחיינו."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 85

במשך שנים רבות, צעד שלוש היה עבורי רק החלטה לגלות נכונות. עקרון האמונה היה המפתח שחסר לי. הדבר מזכיר לי את הפתגם: "אם רק תהיה לי אמונה בגודל גרגר חרדל, יוכלו להתרחש נסים."

כשהפעלתי את העוצמה האלוהית שמצאתי בצעד שתיים על ההחלטה שהחלטתי בצעד שלוש, מצאתי את הנכונות להמשיך ביתר שנים-עשר הצעדים, ולשמור על הימנעות מאכילה כפייתית. אז הרשיתי לנסים להתחיל לקרות.