משפט יומי 139


"חוסר-החלטה דומה לבן חורג; אם אינו רוחץ ידיים, קוראים לו 'מלוכלך', ואם הוא כן רוחץ, הוא מבזבז מים."
–    משל ממדגסקר כפי שצוטט בספר להיום, ע' 247

ציטוט זה והפיסקאות שמתייחסות אליו, מזכירים לי שאינני האדם היחיד שיש לו בעיות עם חוסר יכולת להחליט. אני שואבת כוח מכך שאני מרשה לעצמי לקבל את המציאות של הטבע האנושי. לפני שהצטרפתי לאכלני-יתר אנונימיים, הייתי מוכרחה להיות מושלמת ולדעת מיד את התשובה הנכונה לכל שאלה.

נאבקתי קשות נגד עצמי כדי ללמוד שעליי לנשום עמוק, להירגע, לומר בלב את תפילת השלווה, ולאחר מכן להחליט. אני עדיין צריכה לקבל החלטות בכל רגע. לפעמים אני משקיעה בהן מחשבה, לפעמים לא, חלקן גורמות לי מתיחות. ההבדל הוא שכבר אינני לבדי.