משפט יומי 135


"… מתפללים רק לדעת את רצונו מאיתנו, ולכוח לבצע זאת."
–    צעד אחת-עשרה

"אלוהים, עזור לי," הייתה תפילה פשוטה, תחנונים מאכלן כפייתי בנפילה. תוך שעה עלה בדעתי שמה של אישה. התקשרתי אליה; היא עזרה לי ב-15 במאי, 1981. מאז אני בהימנעות. לא ידעתי שתפילה פשוטה תעמוד בראשית הדרך הרוחנית שלי. פניתי לאלוהים עם האוכל מפני שהייתי נואשת.
כיום אני מאוהבת באלוהים. אני שייכת לו. אני סומכת עליו בכול. אני חווה את השמחה של הנסים שלו בחיי. אני חווה את ההרווחה שבאהבתו המנחמת כשאני שרויה בצער. אני צופה בעבודתו בחיי ובחייהם של אחרים. האלוהים על פי הבנתי הוא חזק ומעוניין בכל דבר הקשור אליי. הוא מדריך אותי ומגן עליי, מורה לי את הדרך. הצעד האחד-עשר חושף את הדרך הנוחה והקלה ביותר: "… מתפללים רק לדעת מהו רצונו מאיתנו, ולכוח לבצע זאת." נתתי אמון באלוהים לגבי האוכל שלי, ואלוהים נתן לי חיים. אותה תפילה פשוטה שנאמרה לפני זמן רב, עדיין נכונה כיום, ואלוהים ממשיך לענות לי.