משפט יומי 129

"כנות, תקווה, אמונה, אומץ, אמינות, נכונות, ענווה, משמעת-עצמית, אהבה, התמדה, מודעות רוחנית, שירות, אחדות, אמון, מחשבה חופשית, אחריות, קבלה, שיוויון וחברותא: עקרונות שנים-עשר צעדים אלה ושתים-עשרה המסורות, ולא הבעיות שלנו, צריכים להיות במוקד של כל פגישת או.איי."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 118

המסורת החמישית אומרת "לכל קבוצה יש רק מטרה עיקרית אחת – לשאת את הבשורה לאכלן-כפייתי שעדיין סובל." לעתים קרובות אני תוהה מה פירוש "הבשורה". הציטוט הזה מגדיר לי את הדברים. אחריותי היא לשאת את הבשורה של העקרונות של שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות. אני יכולה לחלוק את הבעיה שלי עם המאמנת שלי או עם חברה שאני נותנת בה אמון. אם אתמקד באחד מן העקרונות לפחות, אבטיח בכך שאחלים, שאחלוק את ההחלמה שלי עם חדשים, ושאתרום לבריאות ולרווחה של קבוצתי.