משפט יומי 126

"הימנעות פירושה השחרור מכבלי אכילת-היתר כפייתית."
–    אכלני-יתר אנונימיים, מהדורה שנייה, ע' 2

אמירה זו היא בגדר התגלות עבורי. היא מסייעת לי לזכור – כאשר המחלה שלי רוצה שאשכח – שאכילת-יתר שיעבדה אותי במשך קרוב לארבע עשרות שנים לפני שהגעתי לאו.איי. כששמעתי מילים אלה בתחילת ההחלמה שלי, ראיתי את הדברים  בפרספקטיבה חיובית, בשעה שהרגשתי שההימנעות מונעת ממני משהו, או הרגשתי שונה מאחרים. במשך עשר שנות הימנעות, הכבוד שלי כלפי "שחרור משיעבוד" העמיק מבחינה גופנית, רגשית ורוחנית.

אני מוקירה את העצמאות היקרה שאו.איי. נתן לי: את החופש להסתכל במראה כך שמה שאני רואה ימצא חן בעיניי.
את החופש לקנות את הבגדים שאני רוצה, ולא רק בגדים ש"עולים עליי". את החופש להניע את גופי באופנים שנמנעו ממנו בגלל השמנת-יתר חולנית.

את החופש לדעת מהם רגשותיי ולהרגיש אותם במלואם. את החופש להיעשות לאדם בוגר שמנהל את חייו. את החופש ליצור קשר עם הכוח העליון האוהב שלי.