משפט יומי 118

"לא נמשיך לעשות מה שסתם 'מתחשק' לנו לעשות, או מה שנדמה לנו שנוכל לעשות' מבלי שיגלו זאת. במקום זאת ננסה לגלות ברצינות, מהו רצון אלוהים מאיתנו, ואז נפעל בהתאם."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 19

אני מאמנת באופן מובנה ומדויק מאוד, אשר כורך עיקרון רוחני עם כל צעד. צעד שלוש עוסק בהתחייבות. רוב אכלני-היתר הכפייתיים מתקשים לקיים את דברתם. שלושת הצעדים הראשונים קשורים לבניית תשתית יחסים עם אלוהים, ולבנייה מחדש של הבית שלנו.

התחייבות חיונית לעבודה שמצפה לנו; עלינו להשליט סדר בבית באמצעות הצעדים מארבע עד תשע. מה שבעבר יכולתי לאכול או לעשות לפני שעשיתי את צעד שלוש, כבר אינו אפשרי אחרי שאני חותמת על החוזה עם הכוח העליון שלי. משהו קורה, כאשר אני עוברת את הסף, ושוב איני יכולה להכחיש את האמת לגבי עצמי.

אני הופכת להיות ממשית, כנה ואמינה. בכך שאני מקיימת את ההתחייבות הזו, אני משאירה את האני הקודם מאחור, וחייבת להיות נכונה לשעות לקול החדש, המחלים שלי.