משפט יומי 117

"נחמה אמיתית נמצאת באיזון ובשפיות שבהימנעות. זו נוחות כה עמוקה וטהורה, שהיא שווה כל מאמץ וכל כאב שיש לשאת כדי להשיג אותה."
–    להיום, ע' 253

ההימנעות מכניסה לחיי שלווה וחופש. היא מביאה איתה את היכולת הפשוטה ללבוש כל דבר שנמצא אצלי בארון, את חוסר הרצון לשקר כשאני צריכה לציין את משקלי ברישיון הנהיגה שלי. כל השנים של נדודי-שינה וסיוטים חלפו מפני שההימנעות נותנת לי את האומץ להיות אדם שאני מכבדת ומחבבת, ואת היושרה לפעול בהתאם לערכים שלי.
כך שכאשר פורצת סערה בים חיי, אני זוכרת את המשפט: "ההימנעות היא סירת-הצלה. הישארו בתוך הסירה." המחלה שלי נהגה לפתות אותי למחשבה שההימנעות היא שגורמת לי להרגיש את הכאב. כיום אני מבינה שככל שאיני חשה בנוח עם רגשותיי, כך רב יותר החופש שאחווה, כאשר אעבור את המצב מתוך הימנעות. כעת, הזמן והמרץ שביליתי בהתרוצצות, זמינים עבורי לחוות שמחה.

להיום אני שומרת על ההימנעות שלי כעל בבת עיני.