משפט יומי 116

"מה הייתי רוצה שכוח כזה יהיה בשבילי, ויעשה בחיי?" … אחר-כך התחלנו להתנהג כאילו כוח זה אכן קיים, ומצאנו שדברים טובים קורים לנו כתוצאה מכך."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 11

בתחילה, השאלה הזכירה לי משהו מיסטי, כאילו ילד או ילדה רוצים שהחלום שלהם יתגשם. אני מאמינה שמשהו קסום אכן קורה כשאני מאמינה, נותנת אמון, ופועלת מתוך אמונה שאלוהים ישגיח עליי.
קשה לי להרפות, להמתין, ו"לעשות כאילו". אני רוצה להתבונן בדברים בהיגיון, וזקוקה לראות ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע. אני רוצה את זה עכשיו, ואני רוצה את זה בדרך שלי. קשה לי מאוד לעשות את העבודה השגרתית, למסור את הדבר, ולאפשר לאלוהים לטפל בתוצאות. באותן פעמים שאני מאפשרת לאלוהים לעשות את הקסם הזה, כל מיני נסים מתחילים לקרות.