משפט יומי 15 באפריל

"לעתים, התהליך של עבודת הצעד הרביעי והחמישי מביא למודעותנו יותר מאשר פגמים באופיינו. לעתים אנו חושפים פצעים ישנים… חלק מאיתנו מצאו, שההימנעות שלהם לא הייתה יציבה, או שהם ממשיכים להרגיש אומללים, למרות שהיו בהימנעות ועבדו את הצעדים, עד שהתחילו להתמודד עם זכרונות מכאיבים אלה."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 41

מדוע לא הייתי מסוגלת לשמור על הימנעות? לא סיפרתי לאדם אחר את סיפור חיי במלואו. לא יכולתי להיכנס להימנעות, לשמור על הימנעות ולחיות בהחלמה, לפני שעשיתי זאת. הייתי הילדה הקטנה, הטובה, שגדלה והייתה למרַצַת אנשים.

פחד משתק אחז בנפשי ובגופי, למחשבה שעליי לספר למישהו מה שעשיתי. לכן נשארתי במחלה.

הענווה שלי נוצרה מכך שנתתי אמון רב יותר באל, ומתוך הנכונות ללמוד צורת חיים טובה יותר.