משפט יומי 97

"הצעד העשירי מתחיל במילה 'המשכנו'. זהו הרמז הראשון שלנו לכך שההתמדה עומדת להפוך למושג מפתח בתוכנית ההחלמה שלנו."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 68

התמדתי בתוכנית הזאת תוך כדי החלמה, מעידות ונפילות. כאשר מישהו שואל אותי, מדוע אני הולכת לפגישות בתקופה של מעידות, אני אומרת: "כי אין דרך אחרת." במשך החיים שלי היו פעמים רבות שבהן הייתי עקשנית כפרד.
תוכנית או.איי. לימדה אותי שעקשנות קשורה לאגו. אני רוצה שהדברים יקרו בדרך שלי. אני רוצה לשלוט בדברים. שמעתי שמפרשים את ראשי התיבות EGO בתור Easing God Out – להוציא את אלוהים מהחיים. כשאני חיה ב"אגו", אני חיה בפחד. מאמצי השליטה שלי הם ניסיונות לארגן את הפחדים שלי באריזה מסודרת.
בכל אופן, ההתמדה קשורה לכניעה לכוח העליון שלי. שמעתי שמפרשים את ראשי-התיבות GOD בתור Good Orderly Direction – כיוון מוצלח ומסודר. כשאני נכנעת אני עדיין אחראית לעשיית המאמץ, אבל את התוצאות אני משאירה לכוח העליון שלי.
עקשנות מודרכת על ידי האגו ומבוססת על הפחד. ההתמדה היא כניעה לכוח העליון שלי, ומבוססת על אמונה.