משפט יומי 91

"עשינו חשבון-נפש קפדני וחסר-פחד עם עצמנו."
–    צעד ארבע

דבר זה דורש גילוי-לב גמור וכנות מוחלטת. אין לי אפשרות לתרץ את התנהגותי בשום צורה, כי אם לבחון את דרכיי ללא-פניות. פעולה כרוכה בעבודת צעדים מעמיקה – לעבוד עם מאמן ולעבד את הפגמים שבהם נתקלים. החסד הנובע מכך הוא תוצאה של החיים על פי הפיתרון של הצעדים, ומכך שמקיימים את העקרונות הרוחניים של כל צעד וצעד.

חסד זה הוא ההימנעות, וההסתמכות על הכוח העליון שלי. חסד זה הוא החירות החדשה המובטחת לכולנו.