משפט יומי 88

"[ה]כנות היא גורם מפתח בהחלמתנו מאכילה כפייתית, לכן נרצה לפתח תכונה זו."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 42

דבר אחד הוא להיות כנה לגבי מעשיי בעבר, או לגבי מה שאכלתי אתמול, אבל דבר שונה הוא, להמשיך את הכנות הזאת בכל מעשיי ודבריי. גיליתי שככל שאני מתקדמת בהחלמה שלי, קשה לי יותר לשקר לעצמי, לכוח העליון שלי, למאמנת שלי, או לאלה השייכים לחוג של העדים האוהבים שלי.
"האמת משחררת" הן מילים שכדאי לחיות לאורן. אולי פעם יכולתי לשקר לגבי המשקל שלי ברישיון הנהיגה שלי או בפנייה רפואית כלשהי, אבל כיום אינני מתחמקת מן האמת.
כיום, אנשים יכולים להביט בי ולדעת שאני אדם העומד בדיבורו. היושרה שלי חשובה והיא נובעת מן הדבקות שלי באמת, מן העובדה שאיני מסבה נזק ומכנותי.