משפט יומי 87

"ככל שנהגנו באופן אוהב עם כל אדם בחיינו, ההתעוררות הרוחנית שלנו נעשתה למציאות."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 65

אחת התוצאות העיקריות לכך שעושים את צעד תשע היא יחסי הקירבה. לפעמים, בגלל הפתיחוּת והפגיעוּת הכרוכות בעשיית צעד תשע, אני מתקשרת ברמה גבוהה יותר של קירבה עם האדם המעורב. בכל עת, היות שאני כה קשורה לקרקע ופתוחה ונכונה להסתכן, אני מקיימת שיחות עם נשמתי.  אני קרובה יותר לעצמי – לאותו חלק שלי אשר מתפקד ברמה גבוהה יותר, אותו חלק אשר מתקיים בצוותא עם הכוח העליון שלי.
עבודת הצעדים שזורה במודעות ליחסי הקירבה שיש לי עם הכוח העליון שלי, לאחרים, לעצמי. זוהי אולי הסיבה, שכל התהליך חשוב, ולא רק התוצאות.