משפט יומי 81

"כשאני מפסיקה להפריע לעצמי, זה נותן לי חופש להתעלות לרמה הגבוהה ביותר שאני מסוגלת לה." –    להיום, ע' 280

אני רואה את הפרטים ודואגת בגינם; הכוח העליון שלי רואה את התמונה הכוללת. וזוהי תוכניתו של הכוח העליון שלי עבורי להשתחרר מן החשש, ללכת בעקבות כל חלום וחלום, להכיר לאן השאיפה שלי מתכוונת, לשחרר את השאיפה שלי,להיות חזקה בשכל, בגוף ובנפש,
להיאחז בכל הדברים הטובים שעשויים להיות שלי, לאהוב ללא-סייג, לשמור שהעדיפויות האמיתיות שלי יהיו כנר לרגליי,
לחוות שמחה ללא גבולות.
כשאני מסוגלת להסכים עם כך שזהו רצונו של הכוח העליון שלי עבורי, אני רואה את הצורך להישאר מחוץ לתמונה. התוכנית שלי לא הייתה קרובה לזו באיכותה.