משפט יומי 80

"חיי מורכבים מרגעים יחידים. אני ממלא אותם, כל אחד לחוד, מתענג על כל אחד במלואו, ומוצא שאין מקום לפחד."
–    להיום, ע' 293

השמחה של חוסר-חשש. השמחה שבחיים ובהנאה מכל רגע כפי שהוא בא. אני שלווה. אני משוחררת מכל דאגה, ואינני חייבת לדחוס יותר מדי מן החיים לתוך ההווה. הרגעים שלי מלאים אך לא צפופים מדי. אני עושה דבר אחד בכל פעם. יש זמן לחוות את החיים בעולמו של אלוהים.

די לי בעצמי. אעשה היום די כדי לבצע את המשימה. ייתכן שלא יישאר עודף, אבל אינני זקוקה לכך. אני מלאה.

צריך להתענג על החיים. צריך לחיות בנשימות קטנות, ולא בגמיעות גדולות של אוויר. אפשר לטעום את החיים במנות קטנות. אלוהים מלמד אותי את הדבר הזה, והוא המצפן שלי, המדריך שלי. אני פונה אליו כשאני זקוקה לתזכורת, בעדינות, שהוא האחראי, וכי הוא נתן לנו היום פנאי, לעשות מה שעלינו לעשות כדי שנחיה בתחושה של שלמות מתוך אושר, שמחה ותחושת חירות.