משפט יומי 76

"למען אכילתנו הכפייתית הפכנו את עצמנו לנושא ללעג, והרסנו את בריאותנו."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 7

אני הייתי ההתגלמות של אכילת-היתר הכפייתית שלי. איבדתי את זהותי ולא היה לי שום כיוון בחיי. חוסר-השפיות שבניסיון למלא את הריקנות הרגשית ואת החלל הרוחני באוכל, כסס בי.

איבדתי את בריאותי, את יכולתי לעבוד, ואת נישואיי למחלה הזאת. אני עדיין חיה ללא הדברים האלה, אבל אני רואה את השמחה ואת החירות שבהחלמה. אינני חשה חרטה ולא אומרת "אילו רק…" אלא רק מרגישה אסירות-תודה ענווה על כך, שהטירוף של החיים שלי תועל לדרך שהובילה אותי לאלוהים ולהחלמה היומיומית שלי.