משפט יומי 66

"במקום לפעול על פי הדחף, אנו עוצרים לזמן מספיק כדי לגלות את רצון אלוהים בשבילנו. ואז, במקום להשתמש בכוח-הרצון, אנו מרפים ומושיטים יד על מנת לקבל עזרה מן הכוח העליון שלנו. כל מה שעלינו לומר הוא 'אלוהים, עזור לי לבצע את רצונך'."

–          שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 21

במשך ההחלמה שלי, אני לומדת להתקדם לאט יותר ולהקשיב לקול בתוכי שהוא הכוח העליון שלי. הנוכחות הזאת תמיד איתי, אבל בתוך כל המהומה של חיי היומיום, ועקב רצוני לעשות את הדברים בדרכי, לעתים קרובות הקול הזה מושתק. כשאני מאטה ומתכוונת אליו, אני שומעת אותו בקול רם וברור.

כשאני חוזרת לצעד שלוש באמצעות המילים הללו, בכל פעם שאני זקוקה לכך, אני חיה את ההחלמה שלי.

זהו נס אמיתי – לדעת שבאמצעות המילים הספורות המהוות את תפילתי – עזור לי לבצע את רצונך – אני יוצאת מתוך עצמי ועוברת למשהו גדול יותר. זה תמיד מנחה אותי ותמיד זה כמו מתנה – משום שכאשר אני מבקשת נכונות לעשות את רצון האל, אני מוותרת על השליטה במה שאני חושבת שיקרה. וזה תמיד מפתיע אותי.