משפט יומי 63

"… כפי שאנו מבינים אותו…"
–    צעד אחת-עשרה

כיום אינני מוטרדת על ידי הדעה הקדומה, שלי או של כל אחד אחר, לגבי כוח עליון. על ידי עבודה בצעדים, השימוש בסיסמאות, וניצול של הכלים, מצאתי לי כוח גדול ממני שפועל בשבילי.

תפילות ומדיטציה הם הדברים להם אני זקוקה מדי יום ביומו, על מנת להיות בהימנעות ולהיות האדם השלם כפי שאני כיום.