משפט יומי 60

"החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו."
–    צעד שלוש

איזו חירות אני מרגישה בידיעה, שכאשר אני עושה את צעד שלוש, ומוסרת את רצוני, את חיי ואת האוכל שלי לכוח העליון שלי, כבר אינני חסרת-אונים. הספר הגדול מסביר לי, שעוצמה חדשה זורמת פנימה. אז יש ביכולתי להחליט באופן בריא. ההימנעות כבר איננה בגדר מאבק, כפי שהייתה כשניסיתי להימנע באמצעות כוח-הרצון בלבד.
כשאני מאפשרת לעוצמה החדשה הזאת לזרום פנימה בהתמדה ובעקביות במשך כל היום, אני נוכחת לדעת שהכמיהות אינן פקודות, ושנפילה אף פעם איננה בלתי-נמנעת.

אני יכולה לעשות זאת. אני יכולה לעבור את היום הזה כשאני בהימנעות וחופשייה. כעת אני מכריזה: "ההימנעות היא הדבר הקל ביותר שעשיתי מעודי."