משפט יומי 59

"ענווה אמיתית בנוגע לפגמי האופי שלנו, מביאה איתה קבלה…"
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 51

אחת המתנות המופלאות שקיבלתי בתוכנית הזאת, היא היכולת לקבל את עצמי ואפילו לאהוב את עצמי. גישה חדשה זו אפשרה לי לבדוק בכנות את מבנה האופי שלי.
בצעדים שש ושבע למדתי להתמודד עם פגמי האופי שלי. כעת אני יודעת שאין צורך שאזדהה עם החסרונות שלי; אני יכולה לטעות ולשגות אבל אין פירושו של דבר שאני השגיאה בהתגלמותה.

אני יכולה לקבל על עצמי אחריות לטעויות ולפגמי אופי, על ידי כך שאהיה כנה (ולא שיפוטית) לגבי עצמי, ובכך שאבקש מן הכוח העליון שלי אהבה, הדרכה ועזרה כך שאוכל להיכנע ולמסור אותם לידיו/ידיה. השינוי שבי, שאכן קורה, הוכיח לי פעם נוספת, שסוד ההצלחה טמון בכניעה.

להיום אני יכולה לבקש מן הכוח העליון שלי מודעות לעצמי, מלווה בנכונות להיכנע, ושיניח לי להיות כפי שאני אמורה להיות.